Snabb kontroll av värden – Hälsokontroll Linköping

Många vill få en bättre koll på sin egen hälsa, och detta kan upplevas som krångligt och tidskrävande. Man behöver gå till sin husläkare för att sedan få en remiss och sen, eventuellt, få göra provtagning om några veckor. Idag funkar det inte längre på detta sätt och den som vill utföra en hälsokontroll i Linköping kan idag få hjälp både snabbt och smidigt. Nu kan man nämligen boka tid för provtagning över nätet och sedan gå till närmsta provtagningsställe och få sina resultat direkt i mobilen.

Smidigt med drop-in

När man vill utföra en hälsokontroll i Linköping behöver man bara leta upp sitt närmsta provtagningsställe. När tiden är bokad fungerar nämligen själva blodprovstagningen genom ett drop-in system och man kan själv välja när och vart man vill gå. Det gör att man enkelt kan anpassa sin hälsokontroll i Linköping så att det passar med vardagspusslet.

Enkelt blodprov vid hälsokontroll i Linköping

Själva bokningen är enkel, och likaså leveransen av resultatet, men blodprovet går även det smidigt och snabbt. När man kommit till provtagningsstället möts man av utbildad sjukvårdspersonal som på ett proffsigt sätt utför själva provtagningen. Alla instruktioner om hur man går och tar sitt blodprov får man dessutom skickade till sig per e-mail. Det enda man behöver ha med sig till själva provtagningen är sin legitimation. Sjuksköterskan söker sedan på ens personnummer och kan direkt få fram remissen och bokningen. När provet är taget skickas det vidare till ett laboratorium för analys.

Dessa olika funktioner kontrolleras

Vid en hälsokontroll i Linköping kontrolleras en mängd olika värden för att man ska få en så bra överblick som möjligt. Man kan själv välja vilken typ av hälsokontroll man vill göra och hur många värden man vill ska analyseras. Det viktigaste är att man förstår sin kropp som en helhet och alla system som samverkande, och därför fungerar det inte att leta efter en enda brist eller åkomma då man utför sin hälsokontroll. I stället analyseras en mängd olika värden i blodet och man får en bra indikation på sin allmänhälsa. Några av de markörer som kontrolleras under ens hälsokontroll i Linköping är värden som kan kopplas till:

  • Njur- och leverfunktion
  • Diabetes
  • Sköldkörtelrubbningar
  • Inflammation
  • Hjärt- och kärlfunktioner