Hur ser herrcyklar ut?

Herrcyklar kan se ut på olika sätt. Den stora majoriteten av alla herrcyklar har två hjul men det finns också herrcyklar med fyra hjul, tre hjul eller bara ett hjul. De flesta herrcyklar tillverkas utan motor men på senare tid har det blivit allt vanligare med herrcyklar som har en liten elmotor. Särskilt för personer som bor i områden med mycket backar så kan en elmotor göra stor skillnad och faktiskt bidra till att du använder din cykel mycket mer. Det som framförallt skiljer herrcyklar från damcyklar är storleken, herrcyklar är vanligen större än damcyklar. Ramen är också lite annorlunda konstruerad och är helt rak på herrcyklar. Man kan dock självfallet som man eller kvinna välja den cykel som man vill och passar en bäst, dam- som herrcykel är standardcyklar som passar alla. 

Vem uppfann herrcykeln? 

Det finns många olika teorier om vem som egentligen först uppfann herrcykeln. Redan Leonardo de Vinci ska ha gjort en skiss som ska ha sett ut som en herrcykel med sadel, ram och två stora hjul. Säkert är i alla fall att för redan fyrahundra år sedan så fanns det tillverkning av herrcyklar. De var ofta gjorda i trä men saknade både trampor och kedja. Man fick helt enkelt sitta på sadeln och använda fötterna för att ta sig fram, ungefär som med dagens balanscyklar som tillverkas för små barn så att de kan öva upp sitt balanssinne.  

Herrcyklar som tjänstefordon  

Herrcyklarna som först tillverkades hade för det mesta långt fler än två hjul så man behövde inte träna upp balansen för att kunna cykla. Nackdelen var dock att de var extremt stora och svåra att använda. Redan tidigt i historien har både företag och myndigheter fått upp ögonen för hur många fördelar som finns med herrcyklar. Posten har till exempel länge låtit många av sina brevbärare dela ut posten med hjälp av en cykel. Idag finns det också företag som använder herrcyklar för att understryka en miljöprofil som företaget säger sig ha. 

Att använda herrcyklar istället för bilen 

Vid många tillfällen använder vi bilen av gammal vana men om vi alla tänker efter skulle vi nog kunna cykla betydligt mer än vad vi idag gör. Moderna budfirmor skickar ibland paket med hjälp av herrcyklar. Det blir allt mer populärt med cykeltaxi som är en speciell typ av herrcykel med utrymme för passagerare att sitta bakom cyklisten. På vintern är det många som låter herrcykeln stå för att man tycker det är för kallt att cykla eller man är rädd för att halka och man ska helst ta det lite försiktigt med sitt cyklande vintertid.